Vulkaner


Vulkaner i verden, bilder av vulkaner, reise gjennom en verden av vulkaner - Pompeii, Yokohama, Kamtsjatkahalvøya, Atacamaørkenen, Hawaii (øy)


Ordet vulkan er avledet fra navnet på den italienske øya Vulcano. I følge den romerske mytologi er øya smien til ildguden Vulcanus.
En vulkan er en geologisk formasjon, som dannes når magma (flytende masse på 700–1350°C fra en planets indre) nærmer seg overflaten, danner et magmakammer, og til slutt bryter gjennom overflaten. Magmaen kan så flyte nedover fjellsiden som lava – eller sendes ut som aske, faste eller delvis smeltede steinblokker, og/eller pyroklastiske strømmer («glødende skyer»).
Vulkaner dannes vanligvis ikke der to tektoniske plater glir på langs av hverandre.

Vulkantyper:
Skjoldvulkaner
Sinderkjegler
Stratovulkaner
Supervulkaner
Undersjøiske vulkaner
Subglasiale vulkanerLaguna Verde og vulkan Licancabur i Naturreservat: Reserva nacional de fauna andina Eduardo Avaroa -  reiser - Bolivia

Reiser - Utbruddet av lava i Hawaii (øy)

Vulkan Uturunco - Landskap av Potosi, Bolivia – fotografier

Atacamaørkenen - bilder - vulkaner Licancabur og Juriques, Moon Valley

Lanin National Park -  reiser

Korjakskij -  vulkan på Kamtsjatkahalvøya -  reiser

Yokohama og Fuji-fjellet - bildebanken

Pompeii - bilder - Vesuv . Byene Pompeii og Herculaneum ble begravet da den nærliggende vulkanen Vesuv hadde et utbrudd den 24. august 79. Pompeii, Herculaneum og Torre Annunziata - Disse tre arkeologiske funnstedene ble i 1997 erklært som verdensarvsteder av UNESCO.

Vi presenterer omhyggelig utvalgte bilder fra de mest interessante steder i verden - byer, minnesmerker, byggverker, arkitektoniske objekter - et tverrsnitt gjennom tusenvis av år av menneskelig kultur, arbeide og tro. De fineste og unike bilder av objekter som har blitt skapt av menneskene.
Ett liv er for kort til å komme til all disse stedene. Bildene til de beste fotografene i verden gjør det mulig å se steder som du ellers aldri ville se.
Om du vil bruke bildene til kommersielle prosjekter, skriv: info@photo-travels.org
Vi hilsen også alle potensielle investorer som kunne delta i oppbygning av vår nettside velkommen.


Photo travels Fotoreisen Fotos de viaje Fotorejser Voyages photographiques Fotoreizen Fotoresor Viaggi fotografici Fotoreiser Fotoviagens Foto podróże


Privacy policy | © Copyright 2010 Photo-travels.org | Fotoreiser